Rückblick 2013

05.01.2013: HopperCycling Saisonstart 2013 - 29 Mitfahrer/innen im Linksrheinischen (Karte)

12.01.2013: 28 Mitfahrer/innen im Linksrheinischen (Karte)

02.02.2013: 7 Mitfahrer/innen iauf der Höferunde (Karte)

02.03.2013: 16 Mitfahrer/innen über die linksrheinischen Dörfer 

16.03.2013: 13 Mitfahrer/innen im Linksrheinischen bei Starkwind 

23.03.2013: 8 Mitfahrer/innen bei Eiseskälte (Ostwind) 

30.03.2013: 11 Mitfahrer/innen in Kempen (Karte)

02.04.2013: Saisonstart Woche, 26 Mitfahrer/innen rechtsrheinisch in 2 Gruppen (Karte)

04.04.2013: 16 Mitfahrer/innen über den Esel (Karte)

11.04.2013: 17 Mitfahrer/innen im Linksrheinischen (Karte)

13.04.2013: 11 Mitfahrer/innen ums große Loch zur Haimarie (Karte)

16.04.2013: 33 Mitfahrer/innen rechtsrheinisch in 2 Gruppen (Karte)

18.04.2013: 17 Mitfahrer/innen im Linksrheinischen (Karte)